Osiągnięcia

  • lip 29 / 2013
  • Komentowanie nie jest możliwe

Osiągnięcia

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

• Brązowy Krzyż Zasługi- Warszawa 07.07.2005- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

• Brązową odznaką – „ Za zasługi w pracy penitencjarnej” – Warszawa 4.04.2007 – Minister Sprawiedliwości

• Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej- Warszawa 06.10.2008- Minister SWiA

• Odznaka Honorowa za Wybitne Zasługi dla LOK – Warszawa 26.01.2010- Prezes LOK

• Złoty Medal za Zasługi dla LOK – Warszawa 24.09.2008- Prezes LOK

• Srebrny Medal za Zasługi dla LOK – Warszawa 06.09.2005- Prezes LOK

• Odznaka Honorowa PCK IV stopnia- Warszawa 29.09.2006- Przewodniczący Kapituły

• Medal Arthura Troopa- Prezydent Sekcji Polskiej IPA

• Medal XX- lecia NSZZP- Warszawa 28.04.2010- Prezes Zarządu NSZZP

• Statuetka Fundacji Tarcza „W podziękowaniu za wspólne łamanie blokad, ku ratowaniu rodziny” 2010 rok

• Podziękowanie od burmistrza Muszyny za pomoc w czasie powodzi w 2010 roku

• Podziękowania za współpracę od Biura Ochrony Rządu

• Podziękowania za współpracę od Zarządu Operacji Antyterrorystycznych  Komendy Głównej Policji

• Podziękowania za współpracę od Wojewody Małopolskiego

• Podziękowanie od  Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca za udzieloną pomoc