Seminarium czterech Krajowych Sieci Tematycznych -Warszawa, maj 2015r.

  • maj 20 / 2015
  • 0
Wydarzenia

Seminarium czterech Krajowych Sieci Tematycznych -Warszawa, maj 2015r.

W dniach 11-12 maja 2015r. w Warszawie, przedstawiciel fundacji Tarcza miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w seminarium pn.:  „Wnioski i rekomendacje z prac Krajowych Sieci Tematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W trakcie seminarium rozmawiano m.in. na temat: innowacji w nowym okresie finansowania, projektów współpracy ponadnarodowej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.  Z zadowoleniem przyjęto, że Centrum Projektów Europejskich pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w PO WER odnośnie projektów współpracy ponadnarodowej. Na koniec seminarium dzięki pani ekspert Alicji Zajączkowskiej, która była w pierwszym dniu moderatorem w trakcie panelu dyskusyjnego, a w drugim podsumowywała warsztaty, przyjęto wnioski i rekomendacje Krajowych Sieci Tematycznych. Seminarium było  również miejscem wymiany dotychczasowych doświadczeń szczególnie w obszarze innowacji. Organizator jakim była Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich, bardzo profesjonalnie przygotowała seminarium. 

Do pobrania:

Wnioski i rekomendacje
Prezentacja

Comments are closed.